Testovanie skrátenej URL

Tu môžete overiť aktívnosť a stav skrátenej URL adresy. Vkladajte jednu adresu na riadok.