Na Facebooku mal tento článok iný nadpis! Ako nato? Cez OG tag modifikátor!

  |  725

Na Facebooku mal tento článok iný nadpis! Ako nato? Cez OG tag modifikátor!

Facebook 28. júna 2017 oznámil odstránenie možnosti editácie titulku, popisu a fotografie pri zdieľaní odkazu na Facebooku a 17. júla nadobudla táto novinka platnosť. Pred týmto dátumom, bolo možné po skopírovaní a vložení odkazu pri písaní statusu zmeniť tieto položky podľa potreby a taktiež nahrať aj ľubovoľnú fotografiu z počítača. Teraz Facebook pri vložení odkazu načíta titulok, popis a fotografiu priamo zo stránky, ktorú pomocou odkazu vkladáte na Facebook bez možnosti editácie. 

prejsť na OG tag modifikátor

S OG tag modifikátorom od SDU môžete jednoducho pred zdieľaním odkazu na Facebooku tieto atribúty upraviť, a tak vaši priatelia či fanúšikovia budú vidieť upravený príspevok, bez chýb, s krajšou fotografiou či nadpisom.

Na prvom obrázku je vidieť náhľad príspevku, ktorý bol vložený cez originálny odkaz na článok a na druhom obrázku je vidieť náhľad článku vkladaný cez odkaz z OG tag modifikátora SDU. Pomocou neho bola upravená fotografia, titulok aj popis, no po kliknutí návštevníka presmeruje na originálny odkaz, kde sa nachádza článok.
(pokračovanie pod obrázkami)


Stačí navštíviť náš OG tag modifikátor, ktorý takúto jednoduchú a rýchlu zmenu pre zdieľanie vašich odkazov zabezpečí. Je úplne zdarma a ako prví OG tag editor ponúkame po registrácii nahrať Váš nový obrázok priamo u nás! Takže nemusíte používať externé služby na získanie online odkazu pre váš obrázok.

Facebook však takéto úpravy náhľadov zapracoval aj do svojich Pravidiel pre Stránky na Facebooku. Takáto úprava môže porušovať body IV.D a IV.F, preto na Facebook nepodstrkujte žiadne falošné a podvodné webstránky, ktoré by mohli viesť k zablokovaniu Vašej stránky na Facebooku alebo aj Vášho profilu.

prejsť na OG tag modifikátor

Skracovač SDU sa riadi svojimi Podmienkami používania, ktoré si pred úpravou nezabudnite pozorne prečítať.

Na prezentáciu bol použitý článok z online denníka cas.sk, ktorému patria príslušné práva k fotografii a textu použitým pri náhľade článku z originálnej adresy.