Najslovenskejší skracovač

  |  1420

Najslovenskejší skracovač

Ako prvý skracovač na Slovensku prinášame možnosť skrátiť svoju dlhú adresu na doméne s diakritikou ľa.eu. Áno, nepomýlili sme sa. Toto v slovenčine často používané a pre slovenčinu typické písmeno sa dostalo aj do doménového sveta, a preto by bola škoda ho nepoužiť pri vytvorení unikátnej a krátkej adresy. Tiež boli povolené vlastné skrátené adresy s diakritickými znakmi (unicode) ako napr. ľ, š, č ť,... Takže teraz môžu mať vaše skrátené linky tvar http://ľa.eu/môj-link a zaujmite svojich priateľov alebo zákazníkov.

Stačí si pred skrátením URL adresy vybrať doménu skrátenia ľa.eu alebo kliknúť na ľa.eu.Tak hor sa skracovať :)